Startpagina - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud
59 jaar onderwijs aan de Willemslaan in Culemborg

In de jaren negentig van de vorige eeuw was er veel gaande in onderwijsland. Fusies van scholen waren aan de orde van de dag. Ook de Da Vinci scholengemeenschap in Culemborg kon in 1994-1995 niet meer aan het fusiespook ontkomen.
 
Na bijna vijftig jaar zelfstandig te zijn geweest, ging de school toen onderdeel uitmaken van een nog grotere schoolgemeenschap. Voor de zesde maal zou ook de naam van de school veranderen: van Ambachtsschool, Nijverheidsschool, Technische school, Scholengemeenschap, Da Vinci naar .........O.R.S. Lek en Linge.

Sommigen die het lager beroepsonderwijs een warm hart toedroegen, betreurden deze fusie, anderen zagen het juist als een uitdaging de voorloper van het VMBO en het IVBO te profileren binnen zo'n grote schoolgemeenschap.
 
Dit terugblik op 50 jaar beroepsonderwijs in Culemborg is bedoeld om een indruk te geven hoe door veel inzet, teambuilding, inventiviteit en een vooruitziende blik een school tot grote bloei kon komen. Dat dit gepaard ging met zowel successen als teleurstellingen, zal ook uit dit overzicht blijken.

Op deze website wordt getracht een beeld te schetsen hoe dynamisch een school kan zijn. Dat wordt niet alleen gedaan door een chronologische opsomming van feiten te geven. Verschillende oud-collega's geven ook hun visie op het gebeurde van zowel de dag- als de avondschool. Zo wordt ook geprobeerd aan het geheel een menselijk gezicht te geven.

Bij het samenstellen van deze website heeft de initiator/webbeheerder en oud-docent Richard van de Velde uitsluitend geput uit gegevens, die via jaarverslagen en schoolkranten reeds eerder zijn gepubliceerd. Hij heeft na grondig onderzoek, met veel plezier een reconstructie gemaakt van de geschiedenis van het technisch onderwijs in Culemborg. Mogen alle oud-leerlingen en oud-personeelsleden zich herkennen in een website, die een deel van hun leven tot onderwerp heeft.
 
Dankzij inspanningen van administrateur John van Antwerpen, het langstzittend personeelslid van deze school, kunnen statistici hun hart ophalen aan wetenswaardigheden op het gebied van leerlingenaantallen, diensttijd e.d. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar alle personeels- en bestuursleden die aan de school verbonden zijn geweest. De resultaten daarvan treft u hier ook aan.

Webbeheerder: Richard van de Velde, docent Nederlands, aardrijkskunde/geschiedenis (anno 1996!)

Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, zaken die onvermeld zijn of over documenten of fotografisch materiaal beschikken, die een aanvulling voor deze website kunnen zijn, neem dan contact op met de webbeheerder via de contact-knop.
 
Terug naar de inhoud