1931-1961 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1931-1961

Voorlopers > Huishoud- en Industrieschool
Klassenfoto 1944-1945 van Greet van Selm uit Tull en 't Waal


In mei 1946 vierde directrice Wilhelmina Kap het verlate 40-jarig bestaan van haar school en ze kon het gelukkig in vrijheid vieren! Een jaar later werd zij gehuldigd voor haar 25-jarig ambtsjubileum.

Klik hier voor artikel in de CC van jan 1948 over het Nijverheidsonderwijs
Klik hier voor artikel in de CC van juli 1948 over de examenuitslag ( o.a. veel namen van scholieren)
Klik hier voor artikel in de CC van juli 1948 over een toneelavond


                                                                                              Een kijkje in de school van rond 1950


Het docententeam begin jaren 50, met links juffrouw Kap                                                                    De docentenkamer

                                                                                                                                                 Dhr. ? van de administratie

Dhr. Vink                                                                                                                                   De conciërgekamer

Klik hier voor een artikel in de CC van januari 1950 over een excursie naar Tilburg

Klik hier voor klassenfoto's van de 3e klas van Belia de Ruiter uit 1954


Juf Kap te midden van haar leerlingen en personeel (Bron: foto Ypma)

v.l.n.r.: Katrien van Zuilekom, Hadué Blommers, Ada van Santen en ? achter

   
v.l.n.r. : muziekleraar Van Alphen, Diny Koedam, Gerrie Prins en ?

Op 31 juli 1957 brak voor 'juf Kap' de tijd van rusten aan. Zij was toen al 35 jaar directeur geweest en kon als één van de eersten in Nederland gebruik maken van de A.O.W, een initiatief van Willem Drees. Dat Wilhelmina geliefd was, bleek wel uit haar vele contacten met oud-leerlingen.
En dat de liefde door de maag gaat, blijkt nog steeds uit de waarderende reactie van menige bejaarde Culemborger, omdat zijn vrouwtje van 'juffrouw Kap' het koken leerde.
Op 22 maart 1976 overleed Wilhelmina Kap op 83-jarige leeftijd te Culemborg.

Klik hier voor foto's van rapport/ getuigschriften en schoolreisfoto's uit 1956-1958 van Diny Koedam


Op 1 augustus 1957 trad mevr. L.J. Rijk aan als directrice van de Culemborgsche Huishoud- en Industrieschool.
De leerkrachten die in dienst waren op deze school in de periode 1957-1961


De bevoegdheden en verdiensten van enkele leerkrachten
Oliebollenactie van de Huishoudschool in december 1959


Terug naar de inhoud