J.T.M. Vermeulen - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

J.T.M. Vermeulen

Interviews

Vele leerlingen zullen hem herinneren als de leraar met het krijtje tussen de tanden. Deze van huis uit onderwijzer heeft decennia lang een prettige stempel gedrukt op het Culemborgse onderwijs. Bescheiden als hij is, licht hij slechts een tipje van de sluier op. Toch wilden wij u deze informatie niet onthouden.  "Joep" noemt het zelf:
'Memoires van een A.V.O.-leraar' (A.V.O. = Algemeen Vormend Onderwijs) Solliciteren voor het ambt van leraar was vroeger een hele gebeurtenis! Na het indienen van mijn schriftelijke sollicitatie werd ik eerst "gescreend" door de toenmalige, directeur Van Buytene, die mij vele vragen stelde, doch ook veel inlichtingen verschafte omtrent het technisch onderwijs. Na enkele dagen kwam er een afvaardiging van het schoolbestuur bij mij thuis om "kennis" te maken met mijn echtgenote en kroost! Tenslotte werd ik voorgesteld aan het voltallig bestuur, waarbij de benoeming werd bevestigd.
Gedurende mijn eerste periode op de L.T.S. werd ik belast met het geven van alle avo-vakken, zoals: Nederlands, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, alsmede mijn aktevak wiskunde. Mijn collega Hofman deed hetzelfde met het aktevak Engels.
Wij vonden dat niet belastend, want wij waren dat gewend van de "Lagere School", waar wij beiden van afkomstig waren en wij door onze  "Oude Hoofdakte" ook bevoegd waren tot het geven van deze lessen. Pas jaren later bij het groter worden van de school werden wij "vermagerd" tot ons speciale aktevak. Nieuwe leraren namen deze vakken van ons over, waarvoor  zij speciale cursussen gevolgd hadden.
Bijzondere schoolactiviteiten: Elk jaar werd onder leiding van de zeer muzikale conciërge, de heer Bertus Janssen een zanggroep geformeerd, die wekenlang na schooltijd mooie kerstliederen instudeerde om deze liederen omstreeks Kerstmis ten gehore te brengen in de toen nog beide Culemborgse ziekenhuizen "Beatrix" en "Barbara", alsmede het  toenmalige verpleeghuis "'s-Herenhof". Naast deze kerstliederen met "solisten" brachten zij ook bakjes fruit mee. Dit fruit was beschikbaar gesteld door telers uit de streek en daarna glimmend opgepoetst door een groep leraren met hun kroost en enkele leerlingen. Dit waren  gezellige en bindende momenten! De bakjes werden gevuld, daarna in de auto's geladen, om  vervolgens op karretjes en brancards door de tehuizen rondgebracht te worden, terwijl het koor zijn liederen ten gehore bracht. Voor de koorleden en hun dirigent, maar ook voor ons zijn dit herinneringen die ons een leven lang bijblijven!                           

Terug naar de inhoud